Управління персоналом

Будь-який медичний заклад у процесі надання медичних послуг населенню управляє двома основними
типамиМодуль «Управление персоналом» ресурсів: матеріальними і трудовими. За управління організаційною структурою і матеріальними ресурсами в системі «ЕМСІМЕД» відповідає модуль «Управління організацією». Модуль «Управління персоналом» допоможе керувати трудовими ресурсами лікувально-профілактичного закладу.

У процесі управління персоналом може бути задіяно кілька ключових ролей: співробітники відділу кадрів, співробітники організаційно-методичного відділу, керівники відділень, співробітники статистичного відділу та адміністрація установи. Це дійсно необхідно і виправдано, коли в установі немає потужної інформаційної системи подібної МІС «ЕМСІМЕД», адже без неї доводиться виконувати такі рутинні операції, як: • Ручне ведення паперових картотек співробітників.
 • Відстеження поточного стану штатного розкладу та відповідність персоналу його вимогам.
 • Пошук по паперових картотеках, наказах тощо.
 • Ведення паперової історії посадового просування, переведень, звільнень.
 • Облік робочого часу.
 • Ручне малювання графіків прийомів без можливості гнучкого їх налаштування.
 • Відстеження суміщення посад одним співробітником, планування роботи позаштатних спеціалістів.

Подібні операції вимагають трудових витрат і не дозволяють адміністрації установи сфокусувати діяльність своїх співробітників на розвитку установи та наданні якісної медичної допомоги. Витрачаючи на подібну рутину бюджетні гроші, стає також неможливим сформувати конкурентну ціну на надані послуги.

Тому у керівника комерційного або державного медичного закладу є необхідність оптимізувати роботу кадрової служби, зменшити витрати на її утримання і роботу, автоматизувати рутинні операції кадрового обліку та звітності, зробити управління персоналом максимально прозорим, простим і контрольованим.

Автоматизувати кадровий облік допоможе сучасна інформаційна система «ЕМСІМЕД» і, зокрема, її модуль «Управління персоналом». На відміну від аналогічних рішень, цей модуль спеціально оптимізований під потреби та специфіку організацій медичної спрямованості. У результаті використання модуля «Управління персоналом» будуть вирішені такі завдання:

 • Автоматизація збору, зберігання і обробки даних про співробітників установи.
 • Автоматизація ведення штатного розкладу та звітності відповідно до законодавчих актів.
 • Автоматизація внутрішніх процесів медичного закладу в контексті співробітників і штатного розкладу.
 • Управління правами доступу співробітників до різних частин і документів МІС «ЕМСІМЕД» відповідно до їх функціональних обов'язків.

 • Описані результати досягаються за допомогою чотирьох нижчеописаних компонент.
Компонента «Штатний розклад»
Компонента «Штатное расписание» Ця компонента допомагає вирішити такі завдання кадрової служби:

 • Облік кадрового складу лікувально-профілактичного закладу.
 • Складання та ведення ієрархічного штатного розкладу в прив'язці до організаційної структури медустанови (в штатному розкладі ведеться облік посад).
 • Збереження для кожної штатної одиниці ЛПЗ такої інформації: посада, підрозділ, кількість посад, кваліфікація, спеціалізація і категорія.
 • Ведення історії посадового просування для кожного співробітника, включеного до штатного розпису.
 • Призначення в системі «ЕМСІМЕД» на посаду згідно зі штатним розкладом із зазначенням кількості посад, дати і номера наказу про призначення.
 • Призначення одного співробітника на кілька посад, переміщення на іншу посаду, звільнення співробітника, починаючи із зазначеної дати.
 • Друк штатного розкладу на будь-який момент часу (включаючи минулі) як для всього медичного закладу, так і для обраного відділення.
 • Збереження повної інформації для автоматичного формування статистичної звітності МОЗ за формою №20, розділи 1100-1105 і формою №17, розділи 1000-1004.

Фрагмент штатного розкладу
Компонента також дозволяє вести автоматичний і ручний облік робочого часу у вигляді стандартизованих табелів обліку робочого часу. Автоматичний облік робочого часу відбувається при інтеграції МІС «ЕМСІМЕД» з системами контролю доступу в приміщення на підставі карт доступу або систем біометричного контролю доступу.


Реквізити штатної одиниці
За замовчуванням, системи контролю доступу не включені в комплект системи, але відповідні роботи можуть бути виконані під час впровадження системи «ЕМСІМЕД» за окремим побажанням замовника. Для деяких систем доступу та обліку потрібне додаткове стороннє платне програмне забезпечення (наприклад, програма розпізнавання відбитків пальців).

Компонента «Реєстрація співробітника»

омпонента «Регистрация сотрудника»
За допомогою цієї компоненти можна працювати з персональними даними співробітника і зберігати їх в електронній картотеці. МІС «ЕМСІМЕД» оперує такими даними про співробітника:
Персональні: ПІБ, пільги, громадянство, стать, дата народження, звернення (префікс і суфікс), вчений ступінь, фотографія.
Контактні: телефони (у вигляді зручних встановлених шаблонів), адреса проживання (заповнюється за допомогою автоматичного довідника адрес всієї країни), адреса електронної пошти.


Форма реєстрації нового співробітника
Крім цього компонента дозволяє:

 • Працювати з персональними документами співробітника: реєструвати і використовувати будь-який тип посвідчення особи. Також можна обробляти страхові поліси співробітника..
 • Призначати співробітника на посаду згідно зі штатним розкладом медичного закладу і зберігати інформацію про стаж роботи.
 • забезпечувати доступ співробітника в систему «ЕМСІМЕД», налаштовуючи його логін і пароль і керуючи політикою зміни паролів і блокування співробітника в системі.

Групування даних про співробітника
Компонента «Пошук співробітника»

Компонента «Поиск сотрудника»
Ця компонента створена для швидкого і зручного пошуку конкретного співробітника або групи співробітників з метою подальшої обробки їх даних в інформаційній системі «ЕМСІМЕД».
Шукати співробітників можна за прізвищем, за посадою, за кваліфікацією, по спеціалізації або в згрупованому за алфавітом списку.
Оскільки співробітник медичної організації реєструється одночасно і як пацієнт цієї організації, можна також знайти його за номером його амбулаторної медичної електронної карти.

Компонента «Права користувачів»
Компонента «Права пользователей» Якщо необхідно розмежувати доступ співробітників до різних частин МІС «ЕМСІМЕД», тут стане в нагоді компонента «Права користувачів». Залежно від функціональних обов'язків і адміністративних прав співробітника можна регулювати йому доступ до таких об'єктів, як модулі і компоненти системи, документи, журнали, звіти, обладнання, процеси та їх результати, вбудовані і наповнювані довідники, пацієнти.

Управління доступом відбувається на рівні функціональних груп. Іншими словами, права призначаються не на конкретного співробітника, а на групу, до якої він повинен належати. Це економить час і витрати на налаштування прав. Достатньо один раз налаштувати групу, а потім включати і виключати з неї співробітників. Кількість груп є необмеженою, і в системі вже є налаштовані основні функціональні групи. Завдяки цьому немає проблеми доступу для більшості співробітників під час запуску системи. Також можна включати одного співробітника в різні групи і таким чином призначати йому різні функціональні обов'язки та права.


Перелік груп користувачів


Інтеграція модуля з іншим програмним забезпеченням, що вирішує завдання кадрового обліку, здійснюється на етапі впровадження системи. Наприклад, «ЕМСІМЕД» не вирішує вузькоспеціалізовані завдання нарахування зарплати, оскільки це специфічна область бухгалтерської роботи. Однак система може передавати деякі статистичні та персональні дані для вирішення цього завдання в зручному для обробки вигляді і з забезпеченням безпеки передачі даних.

Модуль «Управління персоналом» – ідеальне рішення для організації кадрового обліку в медичній установі будь-якого типу і форми власності. З його допомогою можна вирішити практично всі кадрові завдання просто і зручно. Медичний заклад заощадить багато часу і ресурсів, здійснюватиме свою основну діяльність більш ефективно.
Оскільки модуль тісно інтегрований з іншими функціональними рішеннями комплексної аналітичної медичної інформаційної системи «ЕМСІМЕД», альтернатив на ринку на сьогоднішній день в аналогічних продуктах немає.