Компонента «Управління біоматеріалами»
Компонента призначена для налаштування переліку біоматеріалів.
Компонента забезпечує додавання нового біоматеріалу або групи біоматеріалів та введення відповідної інформації про них (походження біоматеріалів, умови зберігання тощо).