Компонента «Стилі документів»

Компонента «Стилі документів»
Компонента керує шаблонами стилів форматування документів.
Шаблон стилю керує фоном документа, типом вирівнювання по горизонталі й вертикалі, вибором назви, розміру, кольору та інших параметрів застосовуваних шрифтів.