Стаціонар

Модуль «Стационар» Крім амбулаторного лікування, автоматизація процесів якого реалізована в модулі «Поліклініка», багатьом пацієнтам необхідно лікування в стаціонарних умовах. Незважаючи на те, що і поліклініка, і лікарня лікує людей, і функції лікарів і медсестер в цих установах дуже схожі, в організації роботи стаціонарних відділень є ряд принципових відмінностей. Вони породжують такі завдання для адміністрації лікарні або клініки:

  • Управління чергою пацієнтів на госпіталізацію з урахуванням терміновості, пільг і профілю.
  • Заповнення величезної кількості медичних документів і журналів на етапах госпіталізації в приймальному покої, лікування та виписки пацієнта.
  • Підтримання даних про ліжковий фонд в актуальному стані.
  • Правильне і оперативне оформлення переміщення пацієнтів – як між відділами, так і всередині відділення, включаючи випадки тимчасової виписки.
  • Підготовка великої кількості статистичних звітів і журналів, включаючи облік пацієнтів, облік ліжкового фонду, відомості руху пацієнтів, відомості про профіль ліжок, журнал госпіталізації, журнал відмов, виписок і так далі згідно вимогам МОЗ.
  • Планування роботи декількох фахівців, декількох приміщень та обладнання одночасно для одного або декількох пацієнтів (наприклад, з метою проведення операцій з подальшим переведенням в реанімацію).
  • Контроль виконання всіх лікарських призначень (включаючи медикаментозне лікування, реабілітацію, дослідження) в період лікування, які виконує середній і молодший медичний персонал.
  • Зберігання та обробка даних, які медперсонал отримує в процесі регулярного спостереження за життєвими показниками пацієнтів (наприклад, температурний лист).


Щоб головний лікар, завідувачі відділеннями, профільні та лікуючі лікарі, медсестри і статистичний відділ лікарні виконували свої обов'язки якомога ефективніше, виникає гостра необхідність оптимізувати їх працю таким чином:

 1. Автоматизувати процес госпіталізації, обліку, пересувань, виписки пацієнтів разом із процесом управління ліжковим фондом.
 2. Організувати ергономічне робоче місце лікаря зі зручним доступом до всієї необхідної медичної інформації та автоматизованою роботою з усіма медичними документами і картами.
 3. Створити автоматизоване робоче місце для медсестер, що допомагатиме їм вчасно і в повному обсязі виконувати всі призначення лікаря, а також збирати і фіксувати медичні параметри в ході спостереження за пацієнтом.
 4. Автоматично формувати всю статистичну звітність та облікові журнали згідно стандартам МОЗ.
 5. Автоматизувати обмін інформацією між фахівцями та профільними відділеннями для більш точної діагностики, вироблення оптимальної стратегії лікування і контролю одужання хворого.
Задовольнити такі потреби в автоматизації своєї діяльності лікарня може за допомогою модуля «Стаціонар», що входить до складу сучасної медичної інформаційної системи «ЕМСІМЕД».

Використовуючи МІС «ЕМСІМЕД», клініки і лікарні отримають зниження трудовитрат на організацію лікування і зможуть набагато більше часу приділяти безпосередньо лікуванню хворих, збору і обробці аналітичної інформації про захворювання та методи лікування, науковій діяльності та розробці нових методів лікування. Комерційна клініка при цьому ще й знизить загальні витрати на управління і отримає більше прибутку за рахунок зростання кількості лояльних клієнтів.

Модуль «Стаціонар» спроектований виходячи з роздільної організації робочого місця лікаря та медсестри (сестринського посту).
Різні функції і процеси цього модуля (так само, як і інших модулів МІС «ЕМСІМЕД») виконуються на рівні окремих функціональних компонент. Для організації робочого місця лікаря «Стаціонар» містить такі компоненти: «Мої пацієнти», «Реєстрація пацієнта», «Пошук пацієнта», «Електронна медична карта», «Пошук документів», «Облікові журнали», «Довідник фраз і шаблонів», «Довідник хвороб» та інші.

Робота цих компонент детально пояснена в описі модуля «Поліклініка» . Оскільки робоче місце лікаря є ідентичним для лікувальних установ будь-якого типу, однойменні компоненти в обох модулях мають однакову функціональність.
У модулі «Стаціонар» для лікарів передбачена автоматизація нижченаведених операцій, властивих відділенням стаціонарної медичної допомоги:

 • Направлення на консультації, лабораторні та інструментальні дослідження шляхом внесення записів в електронну медичну картку.
 • Порівняння результатів однотипних аналізів хворого в різних часових інтервалах у вигляді таблиць і графіків.
 • Надання лікарю сукупних результатів аналізів з урахуванням нормативних показників й індикацією випадків їх виходу за норму.
 • Надання медичних послуг та досліджень з контролем віку, статі та сумісності між собою медичних подій.
 • Формування листів лікарських призначень (добового і багатоденного) з використанням зведених сестринських документів для обраної сукупності пацієнтів з можливістю інтерактивного виконання призначень та ведення відмітки про виконання (форма № 003-4/о).
 • Запис передопераційного епікризу в електронну медичну картку.
 • Фіксація в ЕМК первинного огляду анестезіологом і створення протоколу загального знеболювання (форма № 003-3/о).
 • Ведення протоколу анестезіолога з позначенням діагностичних параметрів (форма № 11/о).
 • Ведення журналу операційних втручань (форма № 008/о).

Перелік документів, що входять до складу стаціонарної карти в ЕМК
Це список найбільш поширених завдань лікаря в стаціонарному відділенні. Однак у МІС «ЕМСІМЕД» можна працювати і з будь-якими іншими медичними протоколами, в тому числі унікальними, якщо того вимагає профільна специфіка установи. Повний список документів визначається на етапі попередньої діагностики лікарні як об'єкта автоматизації. Форми документів створюються на етапі впровадження МІС «ЕМСІМЕД».

Робоче місце медсестри організовано за допомогою чотирьох нижчезазначених компонент. Залежно від адміністративно-функціональних обов'язків можна обмежити доступ медсестри до необов'язкових компонент і оптимізувати інтерфейс системи «ЕМСІМЕД» для конкретної діяльності.

Компонента «Госпіталізація»
Компонента «Госпитализация» Ця компонента автоматизує процес госпіталізації хворого. Спочатку відбувається реєстрація пацієнта (створюється реєстраційна карта), потім автоматично створюється електронна медична карта стаціонарного хворого за формою № 003/о. Медсестра вводить основні дані в титульний лист цієї карти.

Якщо хворий вже коли-небудь перебував у лікарні чи відвідував поліклінічне відділення для попередньої консультації (за допомогою модуля «Поліклініка» була заведена амбулаторна карта), то реєстрація не потрібна – система по мірі введення даних сама знайде пацієнта і запропонує використовувати наявну реєстраційну картку.

Після створення електронної карти стаціонарного хворого медсестра, відповідальна за госпіталізацію у конкретному відділенні, може відразу призначити пацієнтові ліжко-місце. Для цього система запропонує їй окреме вікно з деревовидним списком відділень, палат у відділеннях і ліжок всередині палат. У цьому вікні медсестра також знайде всю необхідну інформацію про кожне ліжко-місце, включаючи його статус.

Форма госпіталізації пацієнта
Компонента дозволяє не тільки переглядати список госпіталізованих раніше пацієнтів, але і планувати госпіталізацію і бронювати ліжка. Можна вказати конкретний час, коли пацієнтові бажано з'явитися в приймальню.

Так компонента «Госпіталізація» керує чергою на госпіталізацію.


Компонента «Ліжковий фонд»

Компонента «Коечный фонд» Ця компонента вирішує проблему ведення повноцінного обліку ліжкового фонду відповідно до вказівок Міністерства охорони здоров'я. З цією метою автоматизуються такі процеси: управління ліжками під час прийому та госпіталізації пацієнтів; переведення пацієнтів в інші відділення або всередині відділення; виписка пацієнтів, управління профілем і статусом ліжок у кожній палаті; ведення, відображення та підтримка актуальності в реальному часі даних про палатний і ліжковий фонд стаціонарних відділень клініки або лікарні.
Компонента також автоматизує створення таких звітних форм:
 • стан ліжко-фонду;
 • листок обліку пацієнтів та ліжкового фонду стаціонару за формою № 007/о;
 • зведена відомість обліку руху пацієнтів і ліжко-фонду в стаціонарі та відділенні разом з урахуванням профілю ліжок за формою № 016/о.
Особливістю компоненти є зручне відображення всієї оперативної інформації по ліжках в одному вікні і можливість динамічно управляти ліжками: додавати або видаляти їх, призначати профіль, управляти поточним статусом (резерв, карантин, ремонт, тощо).


Відображення поточного стану ліжкового фонду
Компонента «Лист лікарських призначень»

Компонента «Лист врачебных назначений» За допомогою цієї компоненти автоматизується робота медсестри в частині лікарських призначень.

Спочатку лікар на своєму робочому місці формує в електронній картці стаціонарного хворого повний список всіх призначень у вигляді листа призначень. Потім цей лист медсестра відповідного відділення бачить на своєму робочому місці. Доступу до редагування ЕМК хворого вона не має.

Компонента дає можливість медперсоналу працювати з призначеннями будь-якого типу (медикаментозні, лабораторні або діагностичні дослідження, процедури і так далі). Лист призначень представлений у вигляді часової шкали із змінним масштабом. На ній зручною колірною індикацією позначена повна інформація про те, що і коли необхідно зробити з пацієнтом. Завдяки цьому медсестра може правильно планувати свою діяльність і точно виконувати всі призначення в чітко зазначений час і з заданою періодичністю.

Лікар, у свою чергу, зможе побачити, в якому стані зараз певна активність з пацієнтом: наприклад, призначення виконується або прострочено і т.д.

Крім цього, компонента «Лист лікарських призначень» забезпечує зручну навігацію по пацієнтах для медсестри. Так, вона може проводити пошук, працювати з одним конкретним пацієнтом або з усіма пацієнтами в палаті або відділенні, переглядати план призначень на будь-яку дату в контексті будь-якого пацієнта. Всі процедури і призначення згруповані за типом і відображаються в структурованому вигляді.

Для поліпшення контролю компонента фіксує час виконання і сигналізує про майбутні або прострочені дії медсестри.


Компонента «Температурний лист»

Компонента «Температурный лист» Дана компонента автоматизує діяльність медсестри під час спостереження за хворими та їх життєвими показниками. Для зручності медсестри інтерфейс компоненти є таким же, як у компоненти «Лист призначень»: є зручна часова шкала, навігація по пацієнтах і датах та інші функції.

За допомогою «Температурного листа» можна реєструвати такі медичні параметри, як пульс, систолічний та діастолічний артеріальний тиск, температуру, частоту дихання, кількість випитої рідини, діурез, випорожнення і число ванн тощо.

Параметри відображаються і фіксуються в зручній табличній формі з поділом по частинах дня, в які проводяться спостереження. Лікар знайде корисним можливість будувати графіки зміни життєвих параметрів за зібраними даними. Також компонента забезпечує формування температурного листа за формою № 004/о.


Температурний лист
Компонента «Облікові журнали»

Компонента «Учетные журналы» Ця компонента покликана автоматизувати одну з найбільш трудомістких і рутинних завдань медсестри – заповнення великої кількості журналів стаціонару. Типовими серед них є такі:

 • журнал обліку хворих, яким надано лікувальну відпустку (форма № 001-2/о);
 • журнал відмов у госпіталізації (форма № 001-1/о);
 • журнал обліку хворих в денному стаціонарі й стаціонарі вдома (форма № 001-3/о);
 • журнал реєстрації листів непрацездатності (форма № 036/о) та інші.


Перелік облікових журналів
Якщо лікарі та медсестри справно заповнюють всю необхідну документацію, то журнали формуються автоматично, натисканням однієї кнопки. Потім медсестра отримує роздруковані сторінки журналів за обраний період часу і підшиває їх в паперову версію.

Оскільки журнали створюються і налаштовуються під час впровадження системи по фактично використовуваних документах, ми рекомендуємо адміністраторам клінік уважно поставитися до підбору журналів, робота з якими підлягає автоматизації.