Модуль «Розширене управління документами»

Модуль «Розширене управління документами»
Модуль «Управління документами» забезпечує автоматизацію і управління всіма процесами, пов'язаними зі створенням, зберіганням, використанням документів різного типу в МІС:
  • управління структурою документів;
  • прив'язкою певних документів до лікарів певного профілю;
  • управління переліком документів та їх реквізитами;
  • управління різними типами ЕМК в системі;
  • створення захищених зв'язків між документами і центральною базою даних;
  • управління стилями форматування документів.
Досягнення зазначених цілей відбувається на рівні окремих компонент модуля. Кожна з вхідних компонент забезпечує автоматизацію логічно згрупованих внутрішніх процесів замовника в контексті управління документами.