Планування


На етапі діагностики наші фахівці спільно із замовником збирають необхідну інформацію з метою визначення усього переліку робіт, послуг і товарів, які необхідно придбати і провести для повного і правильного впровадження медичної інформаційної системи "ЕМСІМЕД" . Як правило, робіт із впровадження досить багато, особливо у великих медичних установах, і виконують ці роботи різні люди. Метою етапу планування є оптимізація послідовності робіт у часі і трудових витрат з урахуванням наявних ресурсів замовника, виконавця та підрядників. Грамотно проведене планування призведе зрештою до істотної грошової економії.

Основними причинами, що спонукають провести планування, є:

  • Технологічна послідовність робіт та надання послуг. Деякі види робіт не можливо провести, поки не виконані попередні етапи.
  • Необхідність виділити певний час на роботи по проекту впровадження МІС "ЕМСІМЕД" з боку персоналу замовника. Зазвичай персонал замовника досить серйозно завантажений основною діяльністю і без цілеспрямованої попередньої постановки завдань, як то кажуть «наскоком», досить важко отримати якісний результат в строк.
  • Унікальна послідовність впровадження модулів і компонент медичної інформаційної системи «ЕМСІМЕД» відповідно до побажань замовника. Залежно від готовності різних підрозділів медустанови до впровадження або залежно від етапів фінансування розробляється найбільш оптимальна послідовність автоматизації різних робочих місць і підрозділів з урахуванням завдань і цілей замовника.
  • Можливість проводити деякі види робіт паралельно. При грамотному розподілі робіт можна домогтися істотної економії часу на впровадження.
  • Зайнятість фахівців нашої компанії на інших проектах. Якщо деякі роботи з боку замовника не виконуються в певний період, і від цих робіт залежать роботи нашої компанії, то новий період, коли наші фахівці зможуть приступити, не обов'язково буде найближчим або зручний для замовника. Такі зрушення в часі можуть істотно збільшити термін впровадження і підвищити вартість проекту.

Запорукою повного і правильного планування є вичерпна інформація про всі доступні трудові ресурси з боку замовника. Для цього в ході діагностики і організаційних заходів ми детально розповідаємо, які роботи необхідно провести, рекомендуємо, кому краще проводити ці роботи, і спільно із замовником визначаємо кінцевого виконавця. У замовника завжди є вибір в цьому питанні: на роботи можна залучати співробітників нашої компанії, співробітників власної організації або персонал компаній-підрядників. Вибір замовника позначиться як на вартості робіт, так і на термінах виконання. Після планування ми рекомендуємо замовнику забезпечити адміністративну підтримку виконання поставлених завдань у своїй організації. Найбільш оптимальний шлях – видати наказ по установі з призначенням відповідальних, визначенням тимчасових функціональних і адміністративних обов'язків і прав, термінів виконання і т. д.

Результатом планування є план-графік робіт, в якому перераховані всі роботи, їх послідовність, виконавці та терміни виконання. План-графік складається та затверджується спільно із замовником і містить певний часовий запас на випадок непередбачених обставин.