Управління організацією

Модуль «Управление организацией»Однією з основних проблем управління лікувально-профілактичним закладом є правильна організація структури підпорядкування та взаємозв'язків різних складових установи. До таких складових належать різні відділи та відділення, кабінети, палати, номера, бригади швидкої допомоги, склади, центри розрахунків, обладнання та прилади, ліжка, меблі та багато іншого.

Звести складові в єдину керовану схему – завдання непросте.

Чим быльша установа, тим більше інформації доводиться тримати в голові головному лікарю або директору. Крім цього, з перерахованою вище матеріальною базою установи доводиться здыйснювати досить багато управлінських операцій. Це і підготовка статистичних звітів в МОЗ, і інвентаризація, і процеси ремонту, модернізації, перепланування і багато іншого.

Перераховані складові є також обов'язковим ресурсом в процесі надання медичних послуг (у тому числі і на комерційній основі).


Тому для керівника актуальна проблема оптимізації ресурсів: зниження собівартості їх використання, гнучкий перерозподіл їх залежно від попиту і так далі. А оскільки кожна складова в медичній організації має ряд унікальних стандартизованих характеристик, то й рутинні моніторинг і управління ними займає багато часу.

Щоб вирішити цю проблему, перед головним лікарем або директором медичного закладу стоять такі завданнями:

  • Оптимізувати часові і трудові витрати свого управлінського апарату на управління матеріальною базою установи.
  • Поліпшити наочність процесу управління.
  • Зменшити рутинну роботу в статистичних і звітних операціях щодо матеріальної бази.
  • Максимально швидко і в зручному вигляді отримувати інформацію про наявні ресурси та їх стан з метою оперативного прийняття управлінських рішень та стратегічного планування діяльності установи.

Оптимальним способом вирішити ці завдання є використання сучасних медичних інформаційних систем. До їх складу входять повноцінні функції управління медичним закладом.

Модуль «Управління організацією», що входить до складу медичної інформаційної системи «ЕМСІМЕД», вирішує всі вищезазначені завдання з точки зору організаційної структури. Використовуючи цей модуль, керівник медустанови отримає:

  • Наочну трирівневу ієрархічну схему складових установи.
  • Детальний опис кожного окремого об'єкта в закладі у відповідності з регламентуючими актами.
  • Можливість керувати станом і швидко перепризначати ресурси відповідно до умов, що змінюються.
  • Повний набір інформації для прийняття управлінських рішень в частині модернізації або ремонту матеріальних ресурсів.
  • Автоматичне формування стандартних статистичних звітів.
  • Автоматизація процесу інвентаризації.

Модуль «Управління організацією» може управляти об'єднаннями декількох організацій. Керівники знайдуть цю можливість корисною, якщо до складу великої медичної структури входять різні ЛПЗ і супутні установи, або якщо велика компанія має широку філіальну мережу, до складу якої входять різні юридичні особи. Завдяки цій функції можна вирішувати завдання централізованого управління декількома організаціями.

Для комерційних організацій така функція важлива з точки зору масштабування бізнесу, а для державних – з погляду підпорядкованості вищій керівній інстанції.

Нижче наведено приклад об'єднання клінік в різних містах, а також санаторій, що входить до складу об'єднання.


Приклад структури медичного об'єднання
Величезна перевага об'єднань, крім функцій управління, – прозорість обслуговування пацієнта в різних ЛПЗ. Вся медична та облікова інформація про пацієнта, яка ведеться в одній установі, доступна для аналізу і роботи в інших установах об'єднання.

Модуль «Управління організацією» також підтримує відрядження співробітника одного лікувально-профілактичного закладу до іншого в рамках одного об'єднання. Навіть якщо співробітник зареєстрований в іншому ЛПЗ, система за параметрами мережі визначить, в якому закладі надається медична послуга і від імені цієї установи створить потрібні документи.

Ще одна особливість модуля – використання об'єктно-орієнтованого опису складових частин медустанови. Кожен об'єкт в структурі організації описаний унікальними характеристиками, по яких і ведеться моніторинг і управління.

Нижче наведено список об'єктів у структурі організації.

Типи медичних організацій
На першому рівні ієрархії об'єктів є медичне об'єднання. На другому рівні – власне медичні установи, що входять в об'єднання. Об'єднання і медустанови представлені одним об'єктом «Організація» з відповідним набором властивостей, представлених на прикладі.

Крім стандартних реквізитів, загальних для організації будь-якого типу, для кожної установи налаштовуються власні логотипи, банери, заголовки для друку документів, перелік контактних осіб та партнерів з прив'язкою до договорів.

Реквізити та властивості організації
Попередньо структурований список типів медичних установ дозволить зробити тонке налаштування об'єднання і установ різних профілів.

Відділи та відділення

Це наступний структурний об'єкт в будь-якому медичному закладі.

Структура відділень ЛПУ
Кожне відділення має певний тип та спеціалізацію згідно його функціонального та структурного призначення.

Приклади типів і спеціалізацій відділень у медзакладі
Крім цього, можна вказати коротку назву і внутрішній код відділення та призначити профіль ліжок за замовчуванням, що зручно в оперативній роботі.

Для стаціонарних відділень державних лікарень і клінік особливо важливо мати оперативну інформацію по ліжках, розгорнутих по кошторису установи. Модуль дозволяє вести історію цього процесу і управляти політикою фонду ліжок на майбутні періоди.

Кабінети
Кожне функціональне відділення ЛПЗ складається з кабінетів різного призначення. Тому наступним об'єктом в організаційно-структурній схемі медичної організації є кабінет. Кожен кабінет структурно підпорядкований відділенню.

Структура кабінетів у відділенні ЛПУ
Кабінет описується рядом характеристик, аналогічних решті об'єктів структури медустанови. Частина з них суворо регламентована законодавчими актами Міністерства охорони здоров'я і підлягає контролю і обліку.

Типи та санітарні норми для медичних кабінетів
Номер і палата
Крім функціональних кабінетів, відділення медичної організації може містити палати (або номери, якщо це санаторно-курортна індустрія). Структурно палати підпорядковані відділенню і мають багато спільних характеристик, але є й чимало унікальних властивостей.
Типи і сервісний рівень для медичних палат
Центри розрахунків
У розумінні системи центр розрахунків – це місце, де відбувається передача грошей і оформлення фінансової документації. Зазвичай це каси при відділеннях, розрахунковий пункт в реєстратурі або бухгалтерія.
Одна організація може мати декілька центрів розрахунку з пацієнтами (залежно від бізнес-процесів і географічного розподілу медустанов). Тому за допомогою системи в структурі організації можна створити необмежену кількість центрів розрахунків в необхідному місці.

Організація касового обслуговування в лікувальному закладі
Місця зберігання
Місця зберігання – наступний об'єкт в структурі організації. По суті, це склад, проте часто цим складом може виявитися тумбочка або шафка на сестринському пості, де зберігаються медикаменти до видачі пацієнтам. Тому в системі використовується термін «Місця зберігання».

Організація складського господарства в ЛПЗ
У місцях зберігання знаходяться медикаменти та витратні матеріали, необхідні для щоденної роботи відділення або установи (режим аптеки). Для кожного місця зберігання система здатна вести окремий складський облік. Подібно до центрів розрахунку місця зберігання можна створювати скільки завгодно і де завгодно в структурі установи.

Бригади швидкої допомоги
У деяких клініках особливо важливо управляти невідкладною допомогою. Тому модуль «Управління організацією» підтримує роботу з «БШД» – структурним об'єктом «Бригади швидкої допомоги».

Структура відділення невідкладної допомоги
БШД володіє рядом унікальних інформаційно-управлінських характеристик.

Параметри управління бригадами швидкої допомоги
Медичне обладнання
Останній, але не менш важливий об'єкт в організаційній структурі матеріальних ресурсів ЛПЗ –медичне обладнання. Воно може бути представлене приладами, меблями, інструментами, профільними ліжками та іншим.
Організація обліку матеріальних ресурсів в медичній організації
За допомогою представлених вище інструментів можна повністю описати організаційну структуру і структуру матеріальних ресурсів ЛПЗ будь-якої складності. Тому система підійде всім установам, починаючи з приватних лікарських кабінетів і закінчуючи академічними інститутами з власною розподіленою клінічною, діагностичною та науково-дослідною базою.

Модуль здатний оперувати великою кількістю даних при лікувально-профілактичному закладі. Ви можете самостійно визначати, в якому обсязі вам зберігати інформацію про організацію. При розвиненому управлінському апараті найбільш доцільно управляти всією наявною інформацією. Чим більше різноманітних даних ви зберігаєте, тим більше можливостей у вас отримувати оперативні та річні звіти і статистичні дані. На їх основі ви зможете приймати більш ефективні управлінські рішення.

Модуль містить кілька попередніх звітів, серед яких затверджені МОЗ звіти за формою №20, автоматично генеровані відомості, журнали інвентаризації та інші.

Також в медичній інформаційній системі «ЕМСІМЕД» передбачена зручна можливість самостійно створювати звіти будь-якої форми і змісту. Звичайно, це за умови, що ви зберігаєте в системі всі необхідні дані для рахунку.


Модуль «Управління організацією» системи «ЕМСІМЕД» повністю задовольняє інформаційні потреби в управлінні складною структурою лікувально-профілактичного закладу будь-якого типу. Крім представленого модуля на сьогоднішній день на ринку не існує настільки повних і гнучких інструментів, здатних допомогти в управлінні ЛПЗ.

Ми безкоштовно пропонуємо нашим клієнтам модуль «Управління організацією», адже розуміємо всю важливість правильного і зручного інструменту управління для керівника. Однак ця пропозиція актуально за умови, що замовник придбає як мінімум ще один із модулів управління відділами («Реєстратура», «Поліклініка» або інший) в складі «ЕМСІМЕД».