Призначення модулів та компонент медичної інформаційної системи Ч.2

Призначення модулів та компонент медичної інформаційної системи Ч.2
4.3 Компонента «Реєстратура»

Компонента «Реєстратура»
  (МР-Р)Компонента забезпечує збереження й обробку даних про параметри реєстрації пацієнтів, а також автоматизацію всіх основних процесів, що відбуваються в реєстратурі ЛПЗ замовника:
 • можливість запису за вибором в будь-яке відділення, будь-якого медичного закладу, що входять в об'єднання;
 • автоматичне формування амбулаторної карти (форма № 025 /о) при реєстрації пацієнта в реєстратурі;
 • наявність всіх функцій робочого місця співробітника реєстратури для організації амбулаторного прийому, як у реєстратурі поліклініки;
 • робоче місце в реєстратурі повинно мати вигляд журналу прийому пацієнтів за спеціалізаціями лікарів та різними видами прийомів;
 • робоче місце повинно мати кольорову ідентифікацію журналу прийому та кольорову ідентифікацію типу прийому до лікаря;
 • робочі місця реєстратури мають всі функції робочого місця співробітника реєстратури для організації амбулаторного прийому, як у реєстратурі поліклініки;
 • у формі журналу повинна міститись інформація про розклад роботи лікаря, його присутність на робочому місці та кабінет, в якому він проводить прийом;
 • після запису на прийом повинен друкуватися талон на прийом до лікаря (форма №025-4/о);
 • система має можливість запису на прийом до лікаря, процедури, на інструментальне дослідження за такими критеріями: причина звернення, спеціалізація лікаря, ким направлений, тип прийому та час прийому;
 • система має можливість зчитування спеціального штрих-коду пацієнта для швидкого пошуку;
 • є можливість відмітки часу приходу пацієнта. Одночасно лікар на своєму робочому місці може бачити момент приходу пацієнта;
 • є можливість зміни шкали часу запису на прийом від 5 хвилин до 60 хвилин під час запису на прийом;
 • система дає можливість додавання виключних подій за лікарями, які виникають в процесі роботи поліклініки (відпустка, терміновий виклик в стаціонар тощо);
 • система дає можливість контролювати завантаження обладнання та лікарів деяких спеціалізацій (наприклад, можливість попередження працівника реєстратури про те, що лікар-рентгенолог у цьому місяці вичерпав безпечний рівень навантаження);
 • система дає повну інформацію про місцезнаходження кожного пацієнта, лікаря, кабінету обладнання і їх робочий розклад;
 • у разі відміни прийому система запитує про причину відміни та фіксує в журналі;
 • система дає можливість вказувати реальний час початку та закінчення прийому пацієнта;
 • Система має можливість ведення списку очікувань пацієнтів у випадку використання черги пацієнтів;
 • модуль реєстратури забезпечує друк форми «Дозвіл на обробку персональних даних»;
 • компонента генерує такі звітні форми:
 • історія змін записів по ресурсу;
 • розклад прийому ресурсу;
 • розклад пацієнта;
 • розклад подій за період часу;
 • реєстраційна картка пацієнта;
 • друк талона на прийом;
 • друк дозволу на обробку персональних даних;
 • список прострочених очікувань;
 • загальний список очікувань;
 • список очікувань за типом журналу;
 • список очікувань по ресурсу;
 • список очікувань за день;
 • список очікувань за день за типом журналу;
 • список очікувань за день по ресурсу;
 • загальна статистика реєстратури;
 • статистика зареєстрованих типів подій;
 • статистика причин скасування подій;
 • статистика по часу початку і завершення прийомів;
 • журнал конфліктних подій;
 • історія зміни запису на прийом.
4.4 Компонента «Розклад»
4.5 Компонента «Події реєстратури»
4.6 Компонента «Ресурси установи»
4.7 Компонента «Журнали реєстратури»
4.8 Компонента «Координатор»
4.9 Компонента «Монітор конфліктів»
4.10 Компонента «Пошук ресурсів»
4.11 Компонента «Монітор зайнятості ресурсів»
5. Модуль «Поліклініка»
5.1 Компонента «Лікар - Мої пацієнти»
5.2 Компонента «Лікар - Реєстрація пацієнта»
5.3 Компонента «Лікар - Пошук пацієнта»
5.4 Компонента «Лікар - Електронна медична карта»
5.5 Компонента «Лікар - Пошук документів»
5.6 Компонента «Лікар - Довідник виразів і шаблонів»
5.7 Компонента «Лікар - Класифікатор діагнозів»
5.8 Компонента «Медсестра - Лист лікарських призначень»
5.9 Компонента «Лікар - Налаштування робочого місця»
5.10 Компонента «Лікар - Об'єднання ЕМК»
5.11 Компонента «Лікар - Графік роботи»
5.12 Компонента «Лікар - Щоденний розклад»
5.13 Компонента «Лікарські препарати»
6. Модуль «Стаціонар»
6.1 Компоненти діяльності лікаря «Лікар - Мої пацієнти»
6.2 Компонента «Медсестра - Лист лікарських призначень»
6.3 Компонента «Медсестра - Температурний лист» (МС-ТЛ)Компонента надає можливість фіксації медсестрою стаціонару медичних параметрів стаціонарного хворого згідно призначень лікаря по спостереженню за пацієнтом. Такими параметрами є:
 • пульс;
 • САТ;
 • ДАТ;
 • температура тіла;
 • ЧД;
 • Вага;
 • кількість випитої рідини;
 • діурез;
 • випорожнення;
 • ванна.
Температурний лист представлений у вигляді часової шкали з двома поділками: ранок та вечір, на якій вказані всі вищезазначені параметри. Компонента забезпечує збереження вимірюваних параметрів пацієнта в зручній табличній формі в розрізі дня та часу спостереження. В результаті ведення температурного