Модуль «Управління запасами»

Модуль «Управління запасами»
Модуль «Управління запасами» призначений для здійснення автоматизованого контролю за рухом медикаментів, перев'язувальних матеріалів і виробів медичного призначення з формуванням відповідних документів між постачальниками, аптекою і відділеннями стаціонару та консультативно-діагностичним відділенням, а також автоматизації процесу формування звітної інформації аптек про рух медикаментів, що підлягають предметно-кількісному обліку за визначений проміжок часу.
Модуль виконує такі основні функції обліку:
 • ведення обліку медикаментів на різних рівнях медичного закладу: посту, кабінету, відділення, аптечного складу (одного або декількох), закладу в цілому;
 • отримання даних про наявність лікарських засобів в аптеці та в усіх відділеннях ЛПЗ;
 • автоматичне створення повідомлень про дефектуру;
 • облік надходжень медикаментів із різних джерел;
 • контроль терміну придатності медикаментів;
 • облік руху медикаментів у відділеннях медичного закладу: використання на лікування пацієнтів, інші потреби (санітарія тощо), передача в інші підрозділи, повернення, повернення приватним особам, списання із зазначенням причини;
 • автоматичний облік витрат лікувальних засобів при реєстрації виконання призначення;
 • формування звітів про використання лікувальних засобів у відділеннях;
 • формування актів списання лікарських засобів.
Модуль забезпечує:
 • ведення реєстру лікарських засобів, що використовуються;
 • ведення екстемпоральних лікарських засобів;
 • групування лікарських засобів за діючою речовиною та кодами АТХ;
 • облік лікарських засобів за серіями і партіями;
 • друк штрих-кодів для партій лікарських засобів для подальшого обліку;
 • ведення амплітуд, карантину та повернення партій лікарських засобів постачальникам;
 • ідентифікації лікарських засобів за номером партії або кодом виробника;
 • робота із транспортними документами при переміщенні лікарських засобів між складами.
Модуль підтримує такі документи та операції для ведення обліку:
 • прибуткова накладна (постачання лікарських засобів, імпорт даних із файлів накладних);
 • накладна на переміщення (переміщення лікарських засобів);
 • накладна на введення початкових залишків (з результатами інвентаризації);
 • накладна на повернення постачальнику;
 • акт списання;
 • акт витрачання (списання на окремих пацієнтів);
 • акт інвентаризації;
 • замовлення на постачання лікарських засобів.