ЕМСІМЕД та Закон

У 2007 році Державний департамент інтелектуальної власності видав свідоцтво №21834 про реєстрацію авторського права на комп'ютерну програму «ЕМСІМЕД». Таким чином, МІС «ЕМСІМЕД» захищена авторським правом, а її неліцензійне копіювання і розповсюдження переслідується законом.

Система також була розглянута Державним клінічним науково-практичним центром телемедицини МОЗ України. В результаті експертизи було доведено, що МІС «ЕМСІМЕД» відповідає вимогам стандартів програмної продукції та поточної нормативно-правової бази загальнодержавного та галузевого застосування.

Експерти підтверджують, що додана до продукту документація містить достатньо інформації для його ефективної установки та експлуатації, а список зазначених функцій і можливостей відповідає дійсності. Окремо відзначено відповідність стандартам і вимогам до інтерфейсу офісних програмних продуктів, розроблених компанією Microsoft.

Висновок експертизи: програмне забезпечення «ЕМСІМЕД» придатне і рекомендоване до використання в галузі охорони здоров'я. Відповідність продукту висунутим вимогам підтверджено.

Щоб зробити систему зручною і дійсно корисною, ми виходили з внутрішніх наказів, правил, процедур і посадових інструкцій наших перших клієнтів. Однак крім цього, ми доклали максимум зусиль, щоб продукт максимально відповідав поточному законодавству України. Нижче представлена лише невелика частина законів України, на які спирається МІС «ЕМСІМЕД»:

 • від 04.02.1998 №75/98 Про концепцію Національної програми інформатизації;
 • від 22.05.2003 №851-IV Про електронні документи та електронний документообіг;
 • від 22.05.2003 №852-IV Про електронний цифровий підпис;
 • від 01.06.2010 №2297-VI Про захист персональних даних;
 • від 02.10.1992 №2657-XII Про інформацію;
 • від 05.07.1994 №80/94-ВР Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах;
 • від 19.11.1992 №2801-XII Основи законодавства України про охорону здоров'я;
 • від 05.07.2012 № 5081-VI Про екстрену медичну допомогу;
 • від 06.04.2000 №1645-III Про захист населення від інфекційних хвороб;
 • від 12.05.1991 №1023-XII Про захист прав споживачів;
 • від 04.04.1996 №123/96-ВР Про лікарські засоби;
 • від 10.02.1995 №51/95-ВР Про наукову і науково-технічну експертизу;
 • від 24.12.1993 №3814-XII Про Національний архівний фонд та архівні установи;
 • від 04.02.1998 №74/98-ВР Про Національну програму інформатизації;
 • від 09.04.1999 №595-XIV Про обов’язковий примірник документів;
 • від 09.01.2007 №537-V Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки;
 • від 08.09.2011 №3715 VI Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні;
 • від 11.07.2001 № 2623-III Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки;
 • від 25.02.1994 №4038-XII Про судову експертизу;
 • від 18.11.2003 №1280-IV Про телекомунікації;
У деяких питаннях ми також зверталися до безлічі наказів СРСР, наказів Президента України та постанов Кабінету Міністрів і Верховної Ради України.

Таким чином, МІС «ЕМСІМЕД» максимально адаптована під потреби українських лікувально-профілактичних закладів, які потребують автоматизації безлічі процесів, що в них відбуваються, і гарантій, що нове програмне забезпечення відповідає законодавству України.