Компонента «Профілі лікарів»

Компонента «Профілі лікарів»
Забезпечує управління профілями медперсоналу. Під профілем в даному випадку розуміється певний набір документів, медичних карт, послуг, які може використовувати у своїй роботі співробітник згідно з призначеним профілем.
Компонента забезпечує розмежування доступу співробітникам за документами у відповідності з певним профілем.
Компонента забезпечує необмежену кількість профілів, що можуть бути налаштовані користувачем.