Як підключитися до eHealth?

Завантажити додаток E-Health.EMCiMED ви можете з цієї сторінки за посиланням нижче:

або

Що таке еHealth та який зміст ми вкладаємо в це поняття
Перш за все еHealth має якісно вплинути на рівень надання медичної допомоги населенню та підвищити задоволеність від наданих медичних послуг. Наблизити стандарти надання медичної допомоги громадянам України до стандартів розвинутих країн.
В загальному розумінні еHealth – це сукупність інформаційних сервісів в галузі охорони здоров’я та повсякденному житті людини для збереження і укріплення здоров’я та створення умов для якісного життя.
еHealth охоплює інформаційних простір різних галузей охорони здоров’я – медичну практику, управління медичними закладами, медичне право, фармацевтику, інформаційні сервіси для пацієнтів тощо. Для керівників охорони здоров’я еHealth має забезпечити управління галуззю, раціональний розподіл та ефективне використання медичних та фінансових ресурсів держави, створити умови для прозорої конкуренції на ринку медичних послуг.Що таке центральний компонент еHealth
Центральний компонент – це спеціальне програмне забезпечення, яке накопичує інформацію, що надходить з периферійного компоненту еHealth – медичних інформаційних систем або іншого програмного забезпечення – за певними правилами.
Нажаль або на щастя, створення сучасної системи еHealth в Україні стартувало одночасно з реформою та практично не мало базового підґрунтя. Тому перші кроки були найважливішими та відповідальними. Розпочати створення еHealth треба було з чогось базового, без чого загальна система еHealth не могла б запрацювати, а реформа охорони здоров’я мала б отримати технологічне забезпечення для її реалізації. Вирішено було створити такий програмний продукт на центральному рівні, який би забезпечував базові процеси обліку, контролю та інтеграції інформаційних потоків з первинної ланки надання медичної допомоги. Такий продукт назвали minimum valble product (MVP), або мінімально функціональний продукт (МФП). MVP є прототипом центрального компоненту MVP МОЗ України. Центральний компонент еHealth є єдиним для держави.
Детальніше про MVР…

Що таке периферійний компонент еHealth
Периферійний компонент – це програмне забезпечення, а найчастіше це медичні інформаційні системи, з якими безпосередньо працюють медичні працівники в медичних лікувальних закладах на місцях. В медичній інформаційній системі «ЕМСіМЕД» є всі необхідні інструменти для роботи медичних працівників з центральним компонентом еHealth МОЗ України, а головне: електронна медична картка пацієнта, персональні дані пацієнта та його медичні записи.

Як відбувається підключення до центрального компоненту еHealth
Підключитися до центрального компоненту еHealth може будь-яка інформаційна система, яка відповідає технічному регламенту та дасть письмову згоду на дотримання такого регламенту.
«ЕМСіМЕД» надає можливість підключення до центрального компоненту еHealthМОЗ України за допомогою спеціально розробленого програмного додатку.
Ви можете ознайомитися з інструкцією по підключенню до центрального компоненту еHealth МОЗ України.

Як відбувається взаємодія центрального та периферійного компонентів еHealth
Під’єднання медичної інформаційної системи до центрального компоненту eHealth відбувається за допомогою відкритого АРІ. Під’єднання до АРІ потребує дотримання технічних умов підключення.

Чи надає МОЗ України рекомендації чи вказівки щодо вибору периферійних програмних продуктів для підключення до центрального компоненту?
Представники МОЗ України, а також представники проектного офісу з розробки та підтримки центрального компоненту еHealthМОЗ України послідовно в трьох підписаних Меморандумах про створення центрального компоненту еHealth МОЗ України заявляють, що периферійне програмне забезпечення має постачатись виробниками та постачальниками програмного забезпечення на основі вільної та прозорої конкуренції та ринкових відносин. Вибір периферійного компоненту є вільним вибором замовника за його потребами та необхідністю. Компанія ТОВ «АЛТ Україна ЛТД» як розробник програмних продуктів «ЕМСіМЕД», «ЕМСіЛАБ», «МійМедКабінет» є підписантом та учасником всіх трьох Меморандумів щодо створення та розвитку еHealthв Україні.Хто надає периферійне програмне забезпечення для користувача та за які кошти?

Вибір периферійного програмного забезпечення – медичної інформаційної системи є рішенням замовника, який він здійснює серед виробників та постачальників відповідного програмного забезпечення на свій розсуд та за кошти з будь-яких джерел, які не заборонені законодавством України. Найчастіше джерелами фінансування є: бюджет держави та місцевих громад, власні кошти, спонсорські та меценатські внески, благодійність, кредити, лізинг тощо.Яка вартість підключення до центрального компоненту еHealth?
Підключення закладів охорони здоров’я (суб’єктів підприємницької діяльності будь-якої форми власності) є безкоштовним за базовим набором функцій: підключення, реєстрація. Безкоштовне підключення (реєстрація в центральному компоненті еHealth) є базовою угодою між постачальниками периферійного програмного забезпечення (медичних інформаційних систем та іншого програмного забезпечення) та МОЗ України. Домовленість підтримана переважною більшістю розробників та постачальників медичного та іншого програмного забезпечення з метою підтримки та просування медичної реформи.