Управління документами

Медичні документи є невід'ємною частиною сучасної медичної установи.
Модуль «Управление документами» Коли йдеться про здоров'я людини, документується кожна унікальна деталь діагностики і лікування пацієнта, щоб потім призначити максимально ефективне лікування.

Держава дуже серйозно ставиться до правильності і точності ведення медичної документації. Адже коли невдале лікування має значні правові наслідки, різні медичні форми документів часто є єдиним способом розібратися, де сталася помилка. Для цього Міністерство охорони здоров'я України розробило більше 600 різних універсальних і специфічних медичних форм, розписало інструкції щодо заповнення цих документів.
Крім цього, на підставі медичних документів необхідно також заповнювати різні затверджені МОЗ журнали і формувати статистичні звіти. В результаті цієї бюрократії лікарі витрачають до 40% робочого часу на заповнення паперів, а не лікування.

Тому в сучасного керівника медичного закладу будь-якого масштабу незалежно від профілю та виду діяльності виникає ряд завдань, пов'язаних із веденням медичного документообігу:
 • Автоматизація процесів створення, заповнення, зберігання і обробки всіх видів медичних форм і журналів.
 • Регламентація списку і структури документальних форм, що використовуються в лікувально-профілактичному закладі.
 • Контроль правильного і повного заповнення всіх необхідних реквізитів медичних карт, документів, протоколів.
 • Розмежування доступу до документів, їх безпека та конфіденційність відповідно до Закону та медичної спеціалізації персоналу.
 • Автоматизація діяльності персоналу в роботі з документами.
 • Забезпечення керованості, прозорості та контролю медичного документообігу в установі.
 • Автоматичне формування статистичних звітів по процедурах і стандартах МОЗ.
 • Зручне отримання, вивчення і зберігання різних медичних персональних даних для пацієнта установи.

Мета адміністратора або керівника будь-якого медичного закладу – впровадження в роботу зручного і практичного інструменту, який дозволяє вирішити перераховані вище проблеми документообігу та завдання автоматизації. Досягти такої мети можна за допомогою модуля «Управління документами», що входить до складу комплексної аналітичної медичної інформаційної системи «ЕМСІМЕД».

У цей модуль включено кілька нижчеперелічених компонент, кожна з яких вирішує специфічне завдання в галузі організації, автоматизації та оптимізації документообігу в лікувально-профілактичному закладі.

Медична карта пацієнта - ключова складова документообігу в медустанові.


Компонента «Медичні картки»

Компонента «Медицинские карточки»
Крім власних реквізитів і даних, вона може містити будь-яку кількість пов'язаних документів: призначень, епікризів, результатів досліджень тощо. Залежно від призначення і профілю медустанови, медичні карти бувають амбулаторними, стаціонарними, стоматологічними, санаторними. Багатопрофільні медичні установи часто оперують відразу декількома видами медичних карт.
Компонента «Медичні картки» забезпечує управління всіма видами електронних медичних карт, які можуть використовуватися в лікувально-профілактичних закладах. Список основних функціональних можливостей включає:


 • Створення та видалення карт, редагування основних властивостей.
 • Призначення користувацького кодування для кожного типу електронної медичної картки.
 • Управління автоматичною нумерацією нових карт.
 • Управління станом електронної карти: активна або заблокована.
 • Визначення кількості ЕМК одного типу на одного пацієнта в установі.
 • Управління дозволами на перегляд карти після її закриття (після виписки).
 • Управління специфічними атрибутами для карт певного типу.
 • Управління титульними листами електронної медичної картки.

Компонента «Структура електронної медичної карти»
Компонента «Структура электронной медицинской карты» Ця компонента надає гнучкі можливості управління структурою підпорядкованих медичних документів, що входять в електронні медичні картки кожного унікального типу. З кожною ЕМК може бути пов'язаний будь-який тип документів, починаючи з лабораторних досліджень, листів призначень, результатів діагностики, епікризів і закінчуючи унікальними профільними документами, що використовуються тільки у вашому лікувальному закладі.

Самі документи відображаються в ієрархічному вигляді, упорядковуються в ЕМК і можуть бути згруповані за певними ознаками. Лікар як користувач може самостійно вирішити, як йому групувати документи, і в процесі впровадження системи ці групи створити.


Структура амбулаторної картки в електронній медичній картці
Для зручності роботи користувача компонента дозволяє призначати свої імена документів і груп, використовувати візуальне розділення груп за допомогою графічних елементів і управляти автоматичним створенням документа при створенні ЕМК для нового пацієнта. Крім цього, можна задати обмеження на кількість документів одного типу в структурі ЕМК і на зміни документа.


Компонента «Документи»
Компонента «Документы»
Ця компонента необхідна для управління окремими документами, що входять в структуру ЕМК. Завдяки їй всі документи в МІС «ЕМСІМЕД» представлені в одній екранній формі у вигляді наочного ієрархічного списку, де також видно групи документів і основні реквізити.
За допомогою компоненти «Документи» ви можете редагувати назви документів, групувати їх, призначати їм унікальні коди, визначати правила автонумерації, редагування і доступу, міняти параметри для створення дайджесту медичної карти, вибирати друковані форми і складові частини документів. Також можна управляти джерелами даних, що використовуються при формуванні статистичної звітності.
Компонента «Профілі лікарів»
Компонента «Профили врачей»
Коли медичний заклад є багатопрофільним або коли необхідно розмежувати доступ до документів лікарям з різною кваліфікацією або спеціалізацією усередині однієї медичної спеціальності, знадобиться ця компонента. Вона допоможе керувати наборами документів, з якими можуть працювати лікарі.
Більш того, компонента не обмежується одними документами. Можна також керувати цілими медичними картами, дозволяти або забороняти надавати певні медичні послуги. МІС «ЕМСІМЕД» підтримує необмежену кількість профілів лікарів.Складові профілю лікаря УЗД
Компонента «Джерела даних»


Якщо потрібно організувати захищений доступ документа або його складових до джерел даних, розташованих в Центральній базі даних, тут допоможе компонента «Джерела даних». Вона забороняє прямий доступ користувачів до структури даних, що вкрай важливо для збереження цілісності та безпеки даних. З її допомогою можна налаштувати зв'язки між даними і документами, а це дозволяє створити різні версії типового документа залежно від конкретної специфіки установи.


Компонента «Зображення в документах»

Компонента «Изображения в документах»


Ця компонента призначена для створення складних документів з медичним зображенням або схемою (не результатом діагностики), на яку в тілі документа буде посилання. Одна з функцій підтримує нанесення на вихідну картинку необхідних графічних позначень.


Карта зубів, яка є складовою документа стоматолога
Компоненти «Екранна форма документів» і «Стилі документів»

Компоненты «Экранная форма документов»Якщо необхідно створити зручну для користувача форму введення медичних даних в документ або обробляти події, що виникають у користувача в процесі роботи з електронною версією документа, знадобляться вищеназвані компоненти. Завдяки їм можна оптимізувати роботу з документом під конкретні завдання.

Приклад екранної форми документа "Консультація терапевта"


Модуль «Управління документами» в системі «ЕМСІМЕД» не має аналогів серед конкурентів, оскільки надає одночасно гнучкий, надійний і захищений засіб створення і управління документообігом для медичних установ будь-якого типу.

Створені за допомогою модуля документи використовуються потім співробітниками ЛПЗ за суворо визначеними адміністрацією правилами. Це дозволяє істотно знизити навантаження на персонал, підвищити контрольованість процесу і знизити загальні витрати на підтримання документообігу.