Компонента «Списання»
Компонента призначена для списання медикаментів та витратних матеріалів. Забезпечує процес списання медикаментів на пацієнта та друк акту списання.