Компонента «Склади»
Компонента призначена для налаштування місць зберігання медикаментів та витратних матеріалів. Забезпечує створення нового місця зберігання із зазначенням його фізичного розміщення в структурі ЛПЗ.