Інтеграція та кастомізація

Медична інформаційна система «ЕМСІМЕД» автоматизує безліч завдань, пов'язаних із діяльністю лікувально-профілактичних закладів, а модульна структура дозволяє налаштувати продукт відповідно до вимог і потреб кожної окремої установи. Проте є у системи й обмеження – адже це не чарівний комбайн, який виконує будь-яку поставлену задачу.

Буває так, що клієнт вирішує змінити раніше використовувану медичну систему на «ЕМСІМЕД». Такий процес не можна автоматизувати, але при впровадженні ми надамо максимальну допомогу при перенесенні накопичених даних зі старої системи в нашу.

На окрему увагу заслуговує той факт, що «ЕМСІМЕД» можна інтегрувати й з іншими продуктами.Найактуальніший приклад для такого випадку – проблема автоматизації бухгалтерії. Формування бухгалтерської документації, податкової звітності та інші подібні завдання вирішує спеціалізоване ПО, таке як 1С: Підприємство. Оскільки МІС «ЕМСІМЕД» містить важливу інформацію, необхідну для роботи з 1С (прайс-листи, звіти про надані медичні послуги та їх оплату, і т. ін.), то є два варіанти: або передруковувати інформацію вручну, що зводить нанівець всі зусилля по автоматизації, або дозволити програмному забезпеченню взаємодіяти одне з одним в обумовлених рамках.

У нашому випадку це працює таким чином. При бажанні замовника ми можемо за необхідності надати третім особам, що інтегрують свою власну систему, доступ до бази даних «ЕМСІМЕД» (або її частини). Таким чином, саме представник іншого продукту є ініціатором інтеграції і повідомляє нам, які дані йому необхідно взяти з нашої МІС.

Потім ми складаємо і представляємо фахівцеві необхідні звіти і пояснюємо йому, які саме запити необхідно робити до SQL-бази даних «ЕМСІМЕД», щоб витягувати їх надалі. Зауважимо, що в процесі інтеграції ми втручаємося тільки в роботу бази даних, а не інтерфейсну частину, і тому такі роботи виконуються дуже оперативно.
Все, що далі відбувається з експортованою інформацією, є зоною відповідальності стороннього фахівця.

Варто зауважити, що ми завжди йдемо назустріч клієнтам щодо їхнього бажання інтегрувати використовувані продукти, проте самі ініціаторами таких процесів не виступаємо. Ми можемо лише дати певні рекомендації та поради, проте ми не є фахівцями ні в 1С, ні в якомусь іншому сторонньому продукті, і тому не беремо на себе відповідальність за інтеграцію подібного ПЗ.

Рішення додаткових завдань медичної установи за допомогою іншого спеціалізованого програмного забезпечення – гарний вихід із ситуації, але що, якщо під потреби організації необхідно значно змінити поточну функціональність системи? Це називається кастомізацією продукту.

Ми готові піти назустріч клієнтові і провести кастомізацію у разі, якщо деякі бізнес-процеси ми не можемо організувати в рамках існуючих можливостей МІС «ЕМСІМЕД». Але тут існує ряд вимог:
  • послідовність впроваджуваних бізнес-процесів повинна мати певну логіку (наприклад, результати аналізів повинні формуватися завжди після взяття біоматеріалів, а не до цього);
  • завдання повинні бути автоматизовані і не вимагати штучного інтелекту для вирішення (наприклад, безпомилковий аналіз і коректна обробка введеного тексту зараз під силу тільки людині).


Зрозуміло, що кастомізація – це окрема трудоємна процедура, яка оплачується окремо. Крім того, модифікована версія системи вимагає додаткових зусиль у супроводі і підтримці, що також відобразиться на подальшій вартості обслуговування. Тому ми завжди рекомендуємо зважити всі «за» і «проти» перед замовленням кастомізації продукту.

Інформатизація медичної галузі України – мета не тільки комерційно цікава для нас, а й благородна. Тому ми йдемо назустріч кожному клієнту, зацікавленому в системі «ЕМСІМЕД», навіть якщо це потребуватиме значної її модифікації.