Компонента «Архів»
Компонента призначена для забезпечення управління архівом біоматеріалів.
Компонента забезпечує ідентифікацію зразку за штрих-кодом на ємності, де він зберігається, розміщення його в архіві та утилізацію.
У головному вікні форми відображається штатив, який міститься в архіві і в який розміщуються зразки.